Vítejte na karlínském informačním portálu. pátek 19. 7. 2024
Najít v Karlíně:

Pověst o starém domě

Josef Krejčí se narodil roku 1826 v Karlíně na Královské třídě (dnešní Sokolovské) číslo 51. Velký vliv na něj měla babička, jelikož matka mu zemřela, když byl ještě malý a otec na něj neměl mnoho času.

Uplynulo mnoho let a Josef se stal řidičem omnibusu. Jednou, když se vracel pozdě večer domů, z vedlejšího zchátralého domu byly slyšet podivné zvuky. Ještě pár dní chodil kolem a stále bylo slyšet ony zvuky.

Bylo 13. srpna 1862, když se Josef odhodlal podívat se do starého domu. Tajemné stopy ho dovedly do sklepa a pak do temné chodby, kde na zdech byly hořící pochodně. Josef otevřel jedny ze čtyř dveří a najednou se ozval mohutný výkřik: „Hu, hu, hu! Hu, hu, hu!“ Zhasly pochodně a byly slyšet kroky, blížící se k Josefovi. Zpoza rohu se objevila postava držící hořící pochodeň. Ozvala se slova: „Hu, hu, hu! Proklínám tento den, kdy ses opovážil navštívit Dům velkého bratra! Za sto čtyřicet let se stane v okolí tvého domova neštěstí!“

Josef vyběhl ven a pospíchal domů. Otci řekl o prokletí, ale ten tomu nechtěl věřit, a tak to uchovali v tajnosti. Prokletí se bohužel vyplnilo. Karlín 13. srpna 2002 postihla povodeň.
kategorie 6. a 7. třída - autor Otakar Mozer - pověst získala 375 bodů
Kontakt: info@ikarlin.cz, script Castell software 2003-2017.